Hľadaný výraz: Mt 6,14.15;Mk 11,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 2
14 Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. 15 Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.

25 A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.“

1

mail   print   facebook   twitter