Hľadaný výraz: Mt 4,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.

1

mail   print   facebook   twitter