Hľadaný výraz: Mt 27,32-34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimona. Toho prinútili, aby mu niesol kríž. 33 Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená Lebka. 34 Dali mu piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď ho ochutnal, nechcel piť.

1

mail   print   facebook   twitter