Hľadaný výraz: Mt 26,30-35, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. 31 Vtedy im Ježiš povedal: „Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané: »Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne.« 32 Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley.“ 33 Peter mu povedal: „Aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem.“ 34 Ježiš mu odvetil: „Veru, hovorím ti: Tejto noci skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“ 35 Peter mu povedal: „Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa.“ Podobne hovorili aj ostatní učeníci.

1

mail   print   facebook   twitter