Hľadaný výraz: Mt 26,14-16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Vtedy jeden z Dvanástich - volal sa Judáš Iškariotský - odišiel k veľkňazom 15 a vyzvedal sa: „Čo mi dáte, a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. 16 A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho.

1

mail   print   facebook   twitter