Hľadaný výraz: Mt 24,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel - kto číta, nech pochopí:

1

mail   print   facebook   twitter