Hľadaný výraz: Mt 22,41-46, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
41 Keď boli farizeji zhromaždení, Ježiš sa ich opýtal: 42 „Čo si myslíte o Mesiášovi? Čí syn je?“ Odpovedali mu: „Dávidov.“ 43 Povedal im: „Akože ho potom Dávid v Duchu volá Pánom, keď hovorí: 44 »Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy«? 45 Ak ho teda Dávid volá Pánom, ako môže byť jeho synom?“ 46 A nik mu nevedel odpovedať ani slovo. Ani sa ho od toho dňa už nik neodvážil vypytovať.

1

mail   print   facebook   twitter