Hľadaný výraz: Mt 22,36-40, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
36 „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ 37 On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 38 To je najväčšie a prvé prikázanie. 39 Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 40 Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

1

mail   print   facebook   twitter