Hľadaný výraz: Mt 21,21-22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Ježiš im na to povedal: „Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo sa stalo s figovníkom, ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« stane sa to. 22 A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.“

1

mail   print   facebook   twitter