Hľadaný výraz: Mt 19,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.“

1

mail   print   facebook   twitter