Hľadaný výraz: Mt 19,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril

1

mail   print   facebook   twitter