Hľadaný výraz: Mt 16,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.“ Nechal ich tam a odišiel.

1

mail   print   facebook   twitter