Hľadaný výraz: Mt 15,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka.

1

mail   print   facebook   twitter