Hľadaný výraz: Mt 14,3-4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, 4 lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“

1

mail   print   facebook   twitter