Hľadaný výraz: Mt 12,50; Mt 7,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 2
50 Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka.“

21 Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

1

mail   print   facebook   twitter