Hľadaný výraz: Mt 12,38-39, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
38 Vtedy mu povedali niektorí zákonníci a farizeji: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“ 39 On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša.

1

mail   print   facebook   twitter