Hľadaný výraz: Mt 11,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.

1

mail   print   facebook   twitter