Hľadaný výraz: Mt 10,42, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
42 A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“

1

mail   print   facebook   twitter