Hľadaný výraz: Mt 10,40, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
40 Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.

1

mail   print   facebook   twitter