Hľadaný výraz: Mt 1,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov,

1

mail   print   facebook   twitter