Hľadaný výraz: Mt 1,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.

1

mail   print   facebook   twitter