Hľadaný výraz: Mt 1,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

1

mail   print   facebook   twitter