Vyhľadávaný výraz Mt+25,14-30; sa nenachádza v preklade: Španielský - Reina Valera.