Vyhľadávaný výraz Mt+25,14-30; sa nenachádza v preklade: Ruský - Synodálny.