Vyhľadávaný výraz Mt+25,14-30; sa nenachádza v preklade: Talianský - Riveduta.