Vyhľadávaný výraz Mt+25,14-30; sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.