Vyhľadávaný výraz Mt+25,14-30; sa nenachádza v preklade: Český - Kralický.