Vyhľadávaný výraz Mt+9,32-34 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.