Hľadaný výraz: Mt 9,32-34, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
32 A když oni vycházeli, aj, přivedli mu člověka němého, majícího ďábelství. 33 A když vyvrhl ďábelství, mluvil jest němý. I divili se zástupové, řkouce: Že nikdy se nic takového neukázalo v lidu Izraelském. 34 Farizeové pak pravili: Mocí knížete ďábelského vymítá ďábly.

1

mail   print   facebook   twitter