Hľadaný výraz: Mt 9,32-34, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
32 Sotva odešli, vtom k němu lidé přivedli němého člověka posedlého démonem. 33 Když pak byl ten démon vyhnán a němý začal mluvit, zástupy užasly a říkaly: "Něco takového je v Izraeli nevídáno!" 34 Farizeové ale říkali: "Vymítá démony knížetem démonů."

1

mail   print   facebook   twitter