Vyhľadávaný výraz Mt+9,27-31;+Mt+20,29-34;+Mk+10,46-52;+Lk+18,35-43 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.