Hľadaný výraz: Mt 9,1-8, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Nastoupil tedy na loď, přeplavil se a přišel do svého města. 2 Vtom k němu přinesli ochrnutého člověka na nosítkách. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Vzchop se, synu. Tvé hříchy jsou odpuštěny." 3 Někteří znalci Písma si řekli: "Ten člověk se rouhá!" 4 Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak se jich zeptal: "Proč si hned myslíte něco zlého? 5 Co je podle vás snadnější říci: ‚Jsou ti odpuštěny hříchy,' anebo: ‚Vstaň a choď'? 6 Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "Vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." 7 A on vstal a odešel domů. 8 Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich úžas a vzdaly slávu Bohu, který dal lidem takovou moc.

1

mail   print   facebook   twitter