Hľadaný výraz: Mt 8,23-27, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
23 Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. 24 V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal. 25 I přistoupili a probudili ho se slovy: "Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!" 26 Řekl jim: "Proč jste tak ustrašeni, malověrní?" Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. 27 Lidé užasli a říkali: "Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?"

1

mail   print   facebook   twitter