Hľadaný výraz: Mt 8,23-27, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
23 Potom nastoupil na loď a jeho učedníci za ním. 24 Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. 25 Přistoupili tedy a vzbudili ho: "Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!" 26 "Proč se bojíte, malověrní?" řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal naprostý klid. 27 Učedníci byli ohromeni. "Kdo to vůbec je?" ptali se. "Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!"

1

mail   print   facebook   twitter