Vyhľadávaný výraz Mt+8,23-27;+Mk+4,35-41;+Lk+8,22-25 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.