Hľadaný výraz: Mt 8,14-15; Mk 1,29-31; Lk 4,38-39, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 3
14 Potom prišiel Ježiš do domu Petrovho a videl jeho testinú ležať v horúčke. 15 Dotkol sa jej ruky a horúčka prestala; i vstala a posluhovala Mu.

29 Len čo vyšli zo synagógy, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimonovho a Ondrejovho. 30 Šimonova testiná ležala v horúčke, a hneď Mu povedali o nej. 31 (Ježiš) pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zodvihol. Horúčka jej prestala a ona im posluhovala.

38 Potom odobral sa zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho. Šimonovu testinú trápila veľká horúčka. I prosili Ho, aby jej pomohol. 39 Zastal teda nad ňou, pohrozil horúčke, a tá prestala. A ona hneď vstala a posluhovala im.

1

mail   print   facebook   twitter