Hľadaný výraz: Mt 8,1-4, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
1 Mikor leszállott vala a hegyrõl, nagy sokaság követé õt. 2 És ímé eljövén egy bélpoklos, leborula elõtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. 3 És kinyújtván kezét, megilleté õt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. 4 És monda néki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj. Hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, a melyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik.

1

mail   print   facebook   twitter