Hľadaný výraz: Mt 7,28-29; Mk 1,21-22, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 2
28 A stalo sa, keď dokončil Ježiš tieto reči, že žasly zástupy nad jeho učením, 29 lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich zákonníci.

21 A vošli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. 22 A žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako zákonníci.

1

mail   print   facebook   twitter