Hľadaný výraz: Mt 7,28-29; Mk 1,21-22, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 2
28 Keď Ježiš dokončil tieto reči, zástupy sa veľmi divili Jeho učeniu, 29 lebo ich učil ako ten, kto má moc, a nie ako ich zákonníci.

21 Potom vošli do Kafarnaumu. A hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil. 22 I veľmi sa divili Jeho učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc, a nie ako zákonníci.

1

mail   print   facebook   twitter