Hľadaný výraz: Mt 7,28-29; Mk 1,21-22, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 2
28 I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto, že se převelmi divili zástupové učení jeho. 29 Nebo učil je jako moc maje, a ne jako zákoníci.

21 I vešli do Kafarnaum. A hned v sobotu šel Ježíš do školy, a učil. 22 I divili se náramně učení jeho; nebo učil je, jako moc maje, a ne jako zákoníci.

1

mail   print   facebook   twitter