Hľadaný výraz: Mt 7,22-23, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
22 Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? 23 A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!

1

mail   print   facebook   twitter