Hľadaný výraz: Mt 7,22-23, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
22 Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí!

1

mail   print   facebook   twitter