Hľadaný výraz: Mt 7,22-23, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
22 Mnozí mi řeknou v onen den: 'Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?' 23 A tehdy já prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.'

1

mail   print   facebook   twitter