Vyhľadávaný výraz Mt+7,21-27;+Lk+6,46-49 sa nenachádza v preklade: Hebrejský - WLC.