Hľadaný výraz: Mt 7,2, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
2 כי במשפט אשר אתם שפטים בו תשפטו ובמדה אשר אתם מדדים בה ימד לכם׃

1

mail   print   facebook   twitter