Hľadaný výraz: Mt 7,2, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
2 Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno.

1

mail   print   facebook   twitter