Vyhľadávaný výraz Mt+7,15-20;+Mt+12,33-35;+Lk+6,43-45 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.