Hľadaný výraz: Mt 7,15-20; Mt 12,33-35; Lk 6,43-45, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 3
15 Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. 16 Po ovocí poznáte ich. Či oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? 17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. 18 Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. 19 Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 20 Tak teda po ovocí poznáte ich.

33 Alebo vypestujte dobrý strom, i jeho ovocie bude dobré; alebo vypestujte planý strom, i jeho ovocie bude plané; lebo strom poznať po ovocí. 34 Vreteničie plemeno, ako môžete hovoriť dobré, keď sami ste zlí? Lebo z plnosti srdca hovoria ústa. 35 Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu a zlý vynáša zlé zo zlého pokladu.

43 Lebo niet dobrého stromu, ktorý by rodil zlé ovocie, a zase niet planého stromu, ktorý by rodil dobré ovocie. 44 Každý strom zaiste poznať po ovocí: lebo nezbierajú z tŕnia figy, ani z hložia neoberajú hrozno. 45 Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého. Lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa.

1

mail   print   facebook   twitter