Vyhľadávaný výraz Mt+7,13-14;+Lk+13,23-24 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.