Hľadaný výraz: Mt 7,12, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
12 Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy; lebo to je zákon aj proroci.

1

mail   print   facebook   twitter